Hvorfor Trane skole og børneby?

Noget for alle

0-2 års afdeling

0-2 års pladser til de mindste

Børnehave

Børnehaver til de små

Skole

Skole til de store

SFO

Myretuen i Horne. Lærkereden i Tistrup. Tranebo i Thorstrup.

Juniorklub

Eftermidddagsklub for de ældste elever

Specialtilbud

Labyrinten håndterer alle udfordringer

Skoler

Horne Skole

Afdeling Horne Skole

Mælkevejen 1, Horne, 6800 Varde
Tlf.: 79948412

Afd.ld. Anne Øbo Sørensen. Tlf. 21160016
Mail: anob@varde.dk

0. – 6. klasse – 70 børn og 13 voksne

Horne Skole er en lille afdeling, der siden 2012 har sammenlæst klasser på alle årgange. Vores hverdag starter altid med morgensang, fælles beskeder og her klapper vi af elever der har fødselsdag –
det giver en særlig god start på dagen.
Fra august 2018 er vi en del af Horne Børneby, hvilket betyder at vi er i et fællesskab med børnehaven.

 

 Se skolens hjemmeside her

HUBI -støtteforening

Trane Skole og Børneby – Horne

Thorstrup Skole

Thorstrup Skole

Thorstrupvej 18, Sig, 6800 Varde
Tlf. 79948820

Filialskoleleder
Henning Rudbeck Olesen.
Tlf. 61261712
Mail: heol@varde.dk

Ca 113 børn 0.-6. klasse og 9 voksne

Thorstrup Skole er en skole, der lægger vægt på den enkelte elevs læring og trivsel.
Vi bruger skolens placering i et naturskønt område, til at fremme netop læring og trivsel
for den enkelte elev.

Besøg Thorstrup Skoles side

 

Tistrup Skole

Indskoling

Afd.ld. Helle Linhardt Sørensen.
Tlf. 28157529
Mail: heso@varde.dk
Ca 100 børn og 14 voksne

Indskoling (0. – 3. klasse)

Vi arbejder ud fra principperne i Uge Skema Revolutionen for at give den enkelte elev ansvar for egen læring, og for at skabe god tid til den enkelte elev. Dansk og matematik er på niveauhold.

Mellemtrin og overbygning

Souschef Birte Johannessen. Tlf. 23399555
Mail: bijo@varde.dk
Ca. 140 børn, med 70 i hver afdeling og 18 voksne.

Generelt forsøger vi at skabe et læringsmiljø, der har fokus på faglig progression, trivsel og en anderledes skoledag. Specifikt i de enkelte afdelinger er der fokus på:

Mellemtrinnet (4. – 6. klasse)

På mellemtrinnet vægtes det gode fællesskab, hvor vi sammen med forældre arbejder med nøgleord som respekt, plads til forskellighed og den gode konflikt.

Overbygningen (7. – 9. klasse)

I overbygningen vægtes en fælles kultur mellem eleverne, der modner dem til deres videre uddannelse. Der arbejdes på tværs af årgangene, når det giver mening. Eksempelvis sker det ved morgensamlinger, TOF (træning og fordybelse) og projektbånd.

Se skolens side her

Seneste dokumenter

Publikationer og referater mv

Forældrerådsmøde d. 5. marts 2019

Kl. 17.00 – 18.30 i Trinbrættet

Medlemmer:
Charlotte (Lucas mor) Sarah (Jens Karls mor)
Nanna (Ankers mor) Majbritt (Mies mor)
Janne (Wilmas mors)
Simone (Milians mors)
Mia (Kaya og Le’s mor)
Maria (Oskars mor)

Årskalender – Arrangementer
A. Forældrekaffe – evaluering på de 2 gange der er afholdt.
B. Drøftet muligheden for en gang ugentligt maddag ved hjælp af frivillige hænder –
status?
C. Sommerfest/Arbejdsdag/ – fastsættelse af dato
i. Valg af ny forældreråd, skal den ligge den dag?


D. Foredrag ved Anni d. 22. maj – de 8 samspilstemaer.
i. Valg af ny forældreråd, skal den ligge den dag?

Fordeling af opgaver i mellem forældrerådet – hvem gør hvad?

Frugtordning
Status?

Orientering fra fælles bestyrelsen ved Mia – fast punkt.

Orientering fra Trinbrættet ved Tove – fast punkt.

Forældrerådsmøde næste gang – fastsættelse af ny dato.
Evt.

Beslutningsreferat:
1.
A. Forældrekaffe er gået godt og det passer fint med at det er hver anden måned.
Der har været et godt fremmøde. Nogle forældre har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor
arrangementet afholdes, er der en særlig grund? – Tove har skrevet en begrundelse ud i
forårs-nyhedsbrevet.
Fra næste gang får alle børn kage fra starten og forældrene vil skulle afholde
forældrekaffe i deres egne grupper, som et forsøg på at skabe endnu mere grundlag for
relationer til hinanden. Næste gang d. 29. marts.

Der kommer 3 forældrerepræsentanter kl. 13.30 – Majbritt, Nanna og Mia. kl. 14.30
kommer Maria kommer og Janne kommer ca. 15.00 og hjælper med at rydde op kl. 16.
Simone, Sarah og Majbritt bager kager.

B. Mia og Hanne (forældrerepræsentant fra Regnbuen) har afholdt møde med Helle fra
Tirstrup vedr. evt. køb af mad fra kantinen til børnene. Det vil koste 20 kr.,- pr. Portion pr.
Barn. Der ligges op til et forsøg på 3 gange, evt. en mandag eller fredag. Janne
undersøger om frygtordningen kan betale udgiften, så det ikke kræver merbetaling for
forældrene. Målet med dette måltid, udarbejder Mia et skriv på. Dette er endelig ikke
godkendt endnu, men hvis det bliver godkendt, skal der en evaluering fra forældrene, børn
og personel til et givet arrangement, evt. til sommerfesten.

C.

Sommerfesten bliver d. 20. juni 2019 – forældrerådet vil denne aften også bruge 10
minutter på at præsentere sig – festudvalg: Maria, Nanna, Charlotte og Majbritt.

Arbejdsdagen bliver d. 10. Maj fra kl. 12.00 til kl. 18.00 hvor vi slutter af med fælles
aftensmad – arbejdsudvalg: Mia, Simone, Janne og Sarah.
Aftensmaden købes af frugtkontoen / Materialer m.m. af Trinbrættet.
Tove udarbejder plancher med arbejdsopgaver til forældrene, de hænges op minimum 3
uger før. Det kunne være: – at passe børn, lave aftensmad, male, legetøj rengøring, m.m.
D. Drøftet

 1. Tove står for dagsorden, sendes ud minimum en uge før mødet. Sarah udarbejder
  referat og sender den til Tove, så hun kan ligge den op på Tabulex og vores nye
  hjemmeside.
 2. Kontoen er stabil. Fremadrettet udleveres kvitteringerne til Janne. Personalet skal skrive
  maddag eller frugtordning på kriterierne.
 3. ny skoleleder ansat – Allan Thomsen.
  5.Gitte er faldet godt til i Trinbrættet. Der er p.t. 40 børn fordelt på årgange: Uglerne 2013
  – 7 børn, Sommerfugle 2014/13 – 16 børn, Larverne 2015/16 – 17 børn. I larvegruppen
  modtager vi yderligere 2 børn inden sommerferien.
 4. Næste møde d. 30. april 2019 kl. 17-19.
  Kommende punkter:
  Næste gang:
   Arbejdsdagen
   Sommerfesten.

Referat Forældrerådsmøde d. 8. November 2018

Medlemmer:

Anne Mette (Victorias mor)

Jane(Fie H.`s mor)

Jeannette (Mille`s mor)

Martin (Jes`s far)

Kristian (Anna Bell og Anton`s far)

Nataliia (leo`s mor)

Hanne (Ella & Mie`s mor) – bestyrelsesmedlem

  1. Hvad er et Forældreråd  og har vi allerede nu, nogle ideer til hvad vi kunne tænker os af arrangementer eller andet.

        – drøftet hvad et Forældreråd er

        – arrangementer

                – sommerfesten og arbejdsdag bevares,

                – nye tiltag:

                       – Forældrekaffe, hver andre måned, rullende/ første gang d. 23.                                                November 2018 kl. 14-16 med æbleskiver og kakao. (Vedtaget.)

                       – Drøftet muligheden for et forældre arrangement afholdt af forældrerådet,                          med underholdning ved børnene. (Tove bringer det ind i                                                   personalegruppen.)

 2. Tidspunkt for de kommende møder.

        – Tidspunkt: 18.30 – 20.00 rullende møde dag.

        – Jane er sekretær, står for dagsorden og referat

        – Referater ligges på Tabulex til de øvrige forældres orientering om arbejdet ind i                    forældrerådet.

3. Frugtordning

        – Anne Mette forsætter som kassere.

        – Anne Mette udarbejder en ny seddel til udlevering ved opstart i Regnbuen.

4. Orientering fra fælles bestyrelsen ved Hanne

        – fast punkt på dagsorden.

5. Orientering fra Regnbuen ved Tove

        – fast punkt på dagsorden.

6. Årskalender for forældrerådet

        – kommende punkt.

7. Evt.

Kommende punkter:

 • fødselsdag folder. – ligges på tabulex. Vi udarbejder en næste gang.

Er du vores nye lærer i indskolingen?

Trane Skole & Børneby søger en lærer fra 1.maj 2019

Ansøgningsfrist: 28-03-2019

Trane Skole & Børneby er etableret pr. 1. august 2018 og er et fællesskab bestående af Tistrup almene skoletilbud med 0.-9.kl og SFO, Tistrup specialtilbud 0.-10. kl., Horne børneby og Thorstrup børneby.
Skolerne i Tistrup, Horne og Thorstrup er afdelingsopdelt i elleve afdelinger, og man er primært tilknyttet én afdeling.

Vi søger en lærer pr. 1. maj, –  gerne tidligere.
Stillingen er ledig i afdeling Tistrup Skole – indskoling, hvor der er elever fra 0. – 3. klasse. Stillingen indeholder bl.a. klasselærerfunktion for 1. klasse og undervisning på niveauhold i dansk og matematik.
En del af dagen er eleverne i indskolingen delt på niveauhold i dansk og matematik, alt efter deres kompetencer. Endvidere har vi basistimer med emner, der kan foregå på tværs af de 4 årgange.

Vi søger en lærer der

 • Har en læreruddannelse
 • Har gode kompetencer inden for klasserumsledelse og relationsarbejde
 • Er god til at planlægge og strukturere
 • Er åben og udviklingsparat
 • Er god til at kommunikere og kan skabe en god dialog med forældrene
 • Er faglig stærk og kan inspirere og motivere såvel kollegaer som elever.

Skolerne arbejder med den gode undervisning, hvor der er fokus på elevernes læring og trivsel. Vi arbejder med at implementere det professionelle læringsfællesskab som en ny og udviklende arbejdsform.
I indskolingen arbejder vi med principperne fra Ugekema Revolutionen.
Du kan læse mere om skolerne på  www.horne-tistrup-skolerne.dk.

Såfremt du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte SFO- leder Helle Sørensen, mobil nr. 28 15 75 29.

Stillingen er en fuldtidsstilling, som ønskes besat pr. 1. maj 2019, – gerne tidligere. Ansættelsessamtaler forventes i uge 13.
Ansøgning vedlagt relevante uddannelsesbeviser sendes online senest torsdag d. 28. marts.

SSe jobopslaget hos Varde Kommune