Referat af Regnbuens Forældrerådsmøde 13/3-2019

Indkaldte: Tove (Leder af Regnbuen),Anne Mette (Victorias mor), Jane (Fie H.’s mor), Jeannette (Milles mor), Martin (Jes´ far), Kristian (Anna Bell og Antons far), Nataliia (Leos mor), Hanne (Ella & Mies mor) – bestyrelsesmedlem.

Fraværende: Nataliia og Jeanette.
Referent: Jane

1. Orientering fra Regnbuen ved Tove

Tove fortæller, at børnetallet pt. er 39, der er ca. 10 børn, der skal i skole til sommer.

Prognosen ser pt. således ud:

  • Årgang 2013: 14 børn
  • Årgang 2014: 7 børn
  • Årgang 2015: 7 børn
  • Årgang 2016: 13 børn
  • Årgang 2017: 8 børn
Læs mere

Referat af Regnbuens Forældrerådsmøde 15/1-2019

Indkaldte: Tove (Leder af Regnbuen),Anne Mette (Victorias mor), Jane (Fie H.’s mor), Jeannette (Milles mor), Martin (Jes´ far), Kristian (Anna Bell og Antons far), Nataliia (Leos mor), Hanne (Ella & Mies mor) – bestyrelsesmedlem.

Fraværende: Martin
Referent: Jane

1. Orientering fra Regnbuen ved Tove             

Tove fortæller, at miniklubberne er gået i gang igen efter nytår. Der arbejdes nu med krop og bevægelse.

Pernille er ved at blive ’kørt ind’ i Regnbuen, og Katrine er tilbage på fuld tid.

Fastansatte: Tina, Katrine, Birthe, Anne, Pia og Pernille.

Personalebesætningen ser nu således ud:

  • Vuggestue: Katrine og nogle timer fra Tina og Charlotte.
  • Sommerfugle: Anne, Tina og Pernille
  • Tusindben: Birthe og Janni (Janni stopper 1. maj, når Pia er tilbage fra barsel)
  • Inklusionstimer til konkrete børn: Charlotte og Maria.
Læs mere