Er du vores nye lærer i indskolingen?

Trane Skole & Børneby søger en lærer fra 1.maj 2019

Ansøgningsfrist: 28-03-2019

Trane Skole & Børneby er etableret pr. 1. august 2018 og er et fællesskab bestående af Tistrup almene skoletilbud med 0.-9.kl og SFO, Tistrup specialtilbud 0.-10. kl., Horne børneby og Thorstrup børneby.
Skolerne i Tistrup, Horne og Thorstrup er afdelingsopdelt i elleve afdelinger, og man er primært tilknyttet én afdeling.

Vi søger en lærer pr. 1. maj, –  gerne tidligere.
Stillingen er ledig i afdeling Tistrup Skole – indskoling, hvor der er elever fra 0. – 3. klasse. Stillingen indeholder bl.a. klasselærerfunktion for 1. klasse og undervisning på niveauhold i dansk og matematik.
En del af dagen er eleverne i indskolingen delt på niveauhold i dansk og matematik, alt efter deres kompetencer. Endvidere har vi basistimer med emner, der kan foregå på tværs af de 4 årgange.

Vi søger en lærer der

 • Har en læreruddannelse
 • Har gode kompetencer inden for klasserumsledelse og relationsarbejde
 • Er god til at planlægge og strukturere
 • Er åben og udviklingsparat
 • Er god til at kommunikere og kan skabe en god dialog med forældrene
 • Er faglig stærk og kan inspirere og motivere såvel kollegaer som elever.

Skolerne arbejder med den gode undervisning, hvor der er fokus på elevernes læring og trivsel. Vi arbejder med at implementere det professionelle læringsfællesskab som en ny og udviklende arbejdsform.
I indskolingen arbejder vi med principperne fra Ugekema Revolutionen.
Du kan læse mere om skolerne på  www.horne-tistrup-skolerne.dk.

Såfremt du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte SFO- leder Helle Sørensen, mobil nr. 28 15 75 29.

Stillingen er en fuldtidsstilling, som ønskes besat pr. 1. maj 2019, – gerne tidligere. Ansættelsessamtaler forventes i uge 13.
Ansøgning vedlagt relevante uddannelsesbeviser sendes online senest torsdag d. 28. marts.

SSe jobopslaget hos Varde Kommune

Referat af Regnbuens Forældrerådsmøde 13/3-2019

Indkaldte: Tove (Leder af Regnbuen),Anne Mette (Victorias mor), Jane (Fie H.’s mor), Jeannette (Milles mor), Martin (Jes´ far), Kristian (Anna Bell og Antons far), Nataliia (Leos mor), Hanne (Ella & Mies mor) – bestyrelsesmedlem.

Fraværende: Nataliia og Jeanette.
Referent: Jane

1. Orientering fra Regnbuen ved Tove

Tove fortæller, at børnetallet pt. er 39, der er ca. 10 børn, der skal i skole til sommer.

Prognosen ser pt. således ud:

 • Årgang 2013: 14 børn
 • Årgang 2014: 7 børn
 • Årgang 2015: 7 børn
 • Årgang 2016: 13 børn
 • Årgang 2017: 8 børn

Børnene har fået faste grupperum, og selvom børnene reagerer forskelligt på det, giver det generelt en større ro.

Nuy er i arbejdspraktik i børnehaven i 4 uger.

Der er forårsfest d. 9. maj og arbejdsdag d. 24. maj.

D. 22. maj er der foredrag i Trinbrættet.

Tove laver en plan for, hvad der skal laves til arbejdsdagen, og forældrerådet mødes d. 15. maj for at lave den sidste planlægning.

2. Orientering fra Fælles bestyrelsen ved Hanne

Der er ansat en ny skoleleder, Allan Thomsen. Det var et enigt ansættelsesudvalg, og Hanne er sikker på, at det bliver godt.

I Fælles bestyrelsen arbejdes der meget på, hvordan der kommunikeres bedst ud til forældre. Der arbejdes på, at der skal laves et skriv/et nyhedsbrev indimellem.

I Trinbrættet i Sig bliver der pt. afprøvet nogle maddage via frugtordningen, hvor maden leveres fra køkkenet på Tistrup Skole. Der høstes erfaringer herfra, inden der tages stilling til et eventuelt lignende forsøg i Regnbuen.

3. Forældreråd

 • Hvor længe er man valgt af gangen?

Halvdelen af forældrerådet er på valg hvert år.

 • Hvornår er der valg til Forældrerådet?

Der afholdes valg til forældrerådet til sommerfesten.

4. Forældrekaffe

– Hvordan gik det i Januar?

Det gik rigtig godt, der var god opbakning.

– Planlægning af kommende forældrekaffe fredag d. 29/3-19 kl. 14.00.

Anne Mette, Nathaliia og Martin eller Kristian står for forældrekaffen i marts. Der vil blive indkøbt kage/frugt for frugtordningens penge.

– Hvem og hvornår gives besked på Tabulex?

Tove sender som sidst ud på Tabulex et par uger forinden.

5. Fødselsdagsfolder – godkendelse af forslag.

Med enkelte rettelser blev forslaget godkendt. Tove og Anne Mette samarbejder ift. hvordan den skal sendes ud.

6. Forældre arrangement afholdt af forældrerådet med underholdning ved børnene.

Personalet synes det er en god ide. Det kan afholdes en eftermiddag efter sommerferien (ikke fredag), hvor forældrerådet samtidig står for forældrekaffe. Personalet i Regnbuen sætter datoen.

7. Årskalender for forældrerådet – godkendelse af forslag.

Med få rettelser blev forslaget godkendt. Der er tale om et internt dokument til forældrerådet. Anne Mette sørger for at holde den opdateret.

8. Eventuelt

Ingen emner.

9. Ny dato for forældrerådsmøde: Onsdag d. 15. maj kl. 18.30 og onsdag d. 19. juni kl. 18.30

        – kommende punkter

 • Frugtordning skal fremadrettet være et fast punkt
 • Arbejdsdag
 • Maddage (efter sommerferien)
 • Torvedag – Skal forældrerådet gøre noget i det? Kom gerne med idéer til næste møde
 • Hvem er på valg? (Juni mødet)
 • Datoer for forældrekaffe og evt. turnus (Juni mødet)

Referat af Regnbuens Forældrerådsmøde 15/1-2019

Indkaldte: Tove (Leder af Regnbuen),Anne Mette (Victorias mor), Jane (Fie H.’s mor), Jeannette (Milles mor), Martin (Jes´ far), Kristian (Anna Bell og Antons far), Nataliia (Leos mor), Hanne (Ella & Mies mor) – bestyrelsesmedlem.

Fraværende: Martin
Referent: Jane

1. Orientering fra Regnbuen ved Tove             

Tove fortæller, at miniklubberne er gået i gang igen efter nytår. Der arbejdes nu med krop og bevægelse.

Pernille er ved at blive ’kørt ind’ i Regnbuen, og Katrine er tilbage på fuld tid.

Fastansatte: Tina, Katrine, Birthe, Anne, Pia og Pernille.

Personalebesætningen ser nu således ud:

 • Vuggestue: Katrine og nogle timer fra Tina og Charlotte.
 • Sommerfugle: Anne, Tina og Pernille
 • Tusindben: Birthe og Janni (Janni stopper 1. maj, når Pia er tilbage fra barsel)
 • Inklusionstimer til konkrete børn: Charlotte og Maria.

Fra uge 8 bliver Sommerfugle og Tusindben slået sammen, da der dannes en selvstændig gruppe for førskolebørnene. Børnene vil blive delt ind i små grupper i gruppetiden fra ca. 9.30 – 12.00. Tove sender info ud herom på Tabulex, inden det går i gang.

Der er pt. 37 børn i Regnbuen, og antallet forventes at komme op på 43 børn inden sommer.

Tove er som udgangspunkt onsdag, torsdag og fredag i Regnbuen. Onsdag morgen er der dog ofte møde i Tistrup.

Der bliver lagt samtykkeerklæring ud til alle forældre ift. at der kan blive lagt fotos ud på Facebookgruppen.

2. Orientering fra fælles bestyrelsen ved Hanne

Der er lavet genopslag til stillingen som ny skoleleder for Trane Skole og Børneby, efter Ole er flyttet til Lykkesgårdskolen. Hanne er med i ansættelsesudvalget.

Ansøgningsfristen er d. 29. januar 2019.

I fælles bestyrelsen arbejdes der meget med at lave rammer for fremtidig gældende principper – overordnet for Trane Skole og Børneby.

Der er lavet en ny hjemmeside for Trane Skole og Børneby: http://traneskoleogbørneby.dk/

Hanne og Mia fra Trinbrættet er i gang med at kigge på muligheden for at få lavet en madordning.

3. Forældrekaffe

– Hvordan gik det i november?

Der var ikke så stor opbakning i november måned. Men det var dejligt, med dem, der kom.

For de forældre der kom, blev oplevelsen lidt, at de sad for spredt.

Tove fortæller, at det også betyder rigtig meget for børnene, at de ser forældrene ’kigge ind’ i deres børnehave på den måde.

Der blev brugt lang tid på at varme æbleskiver osv., så næste gang er det bedre med en kage og småkager.

– Planlægning af kommende forældrekaffe fredag d. 25/1-19 kl. 14.00.

Formålet er at skabe samtale mellem forældre, hvorfor vi næste gang skal sætte 1 langt bord op i stedet.

Anne Mette bager kage. Kristian og Jane forbereder fra kl. 13.30 og rydder op, når det slutter kl. 16.00. Nathaliia kommer, hvis hun er frisk efter operation.

– Hvem og hvornår gives besked på Tabulex?

Anne Mette sætter et print op under Tabulex skærmen.

Sidst drøftede vi muligheden for et forældre arrangement afholdt af forældrerådet med underholdning ved børnene. Tove ville bringe forslaget ind i personalegruppen, det kan have nogle ressourcemæssige udfordringer/konsekvenser. Hvad er status?

Punktet udsættes til næste forældrerådsmøde

4. Fødselsdagsfolder                                                                     

Hanne, Anne-Mette og Jane sætter sig sammen og udarbejder et forslag til en folder, som drøftes på næste forældrerådsmøde.

5. Årskalender for forældrerådet

Der skal udarbejdes en årskalender fra august-august, som kan ligges på hjemmesiden. Anne-Mette laver et forslag, som drøftes på næste forældrerådsmøde

6. Eventuelt

Intet.

7. Ny dato for forældrerådsmøde

         – kommende punkter

Nyt forældrerådsmøde: Onsdag d. 13. marts kl. 18.45 – 20.00