Beslutningsreferat fra Forældrerådsmøde mandag d. 12. august 2019

Indkaldte: Anne Mette (Victorias mor), Jane (Fie H.’s mor), Jeannette (Milles mor), Martin (Jes´ far), Kristian (Anna Bell og Antons far), Nataliia (Leos mor), Hanne (Ella & Mies mor) – bestyrelsesmedlem.

Afbud: Hanne, Nataliia

Referent: Jane

 1.  Torvedag

Jeanette, Anne Mette, Martin og Kristian deltager.

Der skal være 2-3 aktiviteter. Følgende idéer arbejder deltagerne videre med inden lørdag.

 • Hamre majs
 • Glas til at finde et dyr og tegne
 • Film på Ipad/tv
 • Container med korn og karameller
 • Foldere fra børnehaven
 • Rundvisning i børnehaven

2. Forældrekaffe-/ lille arbejdsdag.

 • Plader skal hænges op på hegnet. Nogle skal være aktivitetsplader til børnene.
 • Der skal laves en låge ved brandtrappen ved den lille legeplads
 • Lægges kantsten ved legehuset
 • Skære lidt af træet forneden på skuret
 • Fjerne ukrudt
 • Feje
 • Insekthotel
 • Sætte fodboldmål op

    Jane skriver ovenstående ud på tabulex.

  Alle der har tid og lyst til at give en hånd med er velkommen fra kl. 12.00.

Fra forældrerådet deltager Martin, Anne Mette, Nataliia? og Kristian – Jane sender Mads af sted.

3. Sommerfest

Programmet ser således ud:

Velkomst.

Herunder inviteres til at melde sig ind i forældrerådet, ligesom årsberetning fra bestyrelsen deles ud. Det bliver for langt at læse op – lang tid for børnene (og nogle voksne J at vente på at komme i gang med sommerfesten.

 • Optræden ved børnene
 • Mad
 • Aktiviteter
 • Kaffe og Kage
 • Farvel og tak for i dag

     Herunder nævnes det hvem der har meldt sig ind i forældrerådet.

     Af aktiviteter skal der være følgende:

 • Kasse med ting, som man kan synge ud fra (Aftalt Jane, men pga. kursus tager Anne Mette tjansen).
 • Finde dyr og tegne dem. Hanne? Nu Anne Mette tager ”syngekassen
 • Papirsslange, der pustes med sugerør. Kristian.Hamre majs. Martin
 • Bowling. Jeanette
 • Ny dato for forældrerådsmøde: Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 18.30