Forældrerådsmøde d. 5. marts 2019

Kl. 17.00 – 18.30 i Trinbrættet

Medlemmer:
Charlotte (Lucas mor) Sarah (Jens Karls mor)
Nanna (Ankers mor) Majbritt (Mies mor)
Janne (Wilmas mors)
Simone (Milians mors)
Mia (Kaya og Le’s mor)
Maria (Oskars mor)

Årskalender – Arrangementer
A. Forældrekaffe – evaluering på de 2 gange der er afholdt.
B. Drøftet muligheden for en gang ugentligt maddag ved hjælp af frivillige hænder –
status?
C. Sommerfest/Arbejdsdag/ – fastsættelse af dato
i. Valg af ny forældreråd, skal den ligge den dag?

Læs mere