Velkommen til

Fra 1. august 2018 har vi valgt navnet Trane Skole & Børneby ud fra den historiske tilknytning til lokalområdet. Endvidere symboliserer fuglen Tranen læring og visdom, et fint kendetegn på vor dagtilbud og skole.

På denne side kan du orientere dig ganske kort om, hvem vi er, og hvor vi har adresse.
Vi er 2 dagtilbud i Sig og Horne og 3 skoler i Horne, Thorstrup og Tistrup. På de 3 skoler har vi også SFO og juniorklub. I Tistrup har vi også specialklasserne Labyrinten.
I alt kommer der ca. 600 børn og elever i vore huse. De er i alderen 1 til 17 år.

Vi står stærkt lokalt, og I møder ind i den lokale afdeling. Her møder I kendte voksne, som kender dig.
Læring og trivsel er vor kerneopgave.

Fagligheden prioriteres højt. Det møder vi ind for at styrke og udvikle hver dag. Vort mål er, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan.
Som en naturlig del af vor skole er der fokus på trivsel i et forpligtende fællesskab. Dialog og anerkendende tilgang er vigtige opmærksomhedspunkter.

Hver for sig kan vi noget – sammen kan vi meget.
Vi lykkes bedst med børnenes gode udvikling gennem et konstruktivt samarbejde.

 

Formanden fortæller

Arthur er Fællesbestyrelsens formand og fortæller her om Trane Skole og Børneby

Referater fra bestyrelsesmøder