Forældrerådsmøde d. 5. marts 2019

Kl. 17.00 – 18.30 i Trinbrættet

Medlemmer:
Charlotte (Lucas mor) Sarah (Jens Karls mor)
Nanna (Ankers mor) Majbritt (Mies mor)
Janne (Wilmas mors)
Simone (Milians mors)
Mia (Kaya og Le’s mor)
Maria (Oskars mor)

Årskalender – Arrangementer
A. Forældrekaffe – evaluering på de 2 gange der er afholdt.
B. Drøftet muligheden for en gang ugentligt maddag ved hjælp af frivillige hænder –
status?
C. Sommerfest/Arbejdsdag/ – fastsættelse af dato
i. Valg af ny forældreråd, skal den ligge den dag?


D. Foredrag ved Anni d. 22. maj – de 8 samspilstemaer.
i. Valg af ny forældreråd, skal den ligge den dag?

Fordeling af opgaver i mellem forældrerådet – hvem gør hvad?

Frugtordning
Status?

Orientering fra fælles bestyrelsen ved Mia – fast punkt.

Orientering fra Trinbrættet ved Tove – fast punkt.

Forældrerådsmøde næste gang – fastsættelse af ny dato.
Evt.

Beslutningsreferat:
1.
A. Forældrekaffe er gået godt og det passer fint med at det er hver anden måned.
Der har været et godt fremmøde. Nogle forældre har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor
arrangementet afholdes, er der en særlig grund? – Tove har skrevet en begrundelse ud i
forårs-nyhedsbrevet.
Fra næste gang får alle børn kage fra starten og forældrene vil skulle afholde
forældrekaffe i deres egne grupper, som et forsøg på at skabe endnu mere grundlag for
relationer til hinanden. Næste gang d. 29. marts.

Der kommer 3 forældrerepræsentanter kl. 13.30 – Majbritt, Nanna og Mia. kl. 14.30
kommer Maria kommer og Janne kommer ca. 15.00 og hjælper med at rydde op kl. 16.
Simone, Sarah og Majbritt bager kager.

B. Mia og Hanne (forældrerepræsentant fra Regnbuen) har afholdt møde med Helle fra
Tirstrup vedr. evt. køb af mad fra kantinen til børnene. Det vil koste 20 kr.,- pr. Portion pr.
Barn. Der ligges op til et forsøg på 3 gange, evt. en mandag eller fredag. Janne
undersøger om frygtordningen kan betale udgiften, så det ikke kræver merbetaling for
forældrene. Målet med dette måltid, udarbejder Mia et skriv på. Dette er endelig ikke
godkendt endnu, men hvis det bliver godkendt, skal der en evaluering fra forældrene, børn
og personel til et givet arrangement, evt. til sommerfesten.

C.

Sommerfesten bliver d. 20. juni 2019 – forældrerådet vil denne aften også bruge 10
minutter på at præsentere sig – festudvalg: Maria, Nanna, Charlotte og Majbritt.

Arbejdsdagen bliver d. 10. Maj fra kl. 12.00 til kl. 18.00 hvor vi slutter af med fælles
aftensmad – arbejdsudvalg: Mia, Simone, Janne og Sarah.
Aftensmaden købes af frugtkontoen / Materialer m.m. af Trinbrættet.
Tove udarbejder plancher med arbejdsopgaver til forældrene, de hænges op minimum 3
uger før. Det kunne være: – at passe børn, lave aftensmad, male, legetøj rengøring, m.m.
D. Drøftet

 1. Tove står for dagsorden, sendes ud minimum en uge før mødet. Sarah udarbejder
  referat og sender den til Tove, så hun kan ligge den op på Tabulex og vores nye
  hjemmeside.
 2. Kontoen er stabil. Fremadrettet udleveres kvitteringerne til Janne. Personalet skal skrive
  maddag eller frugtordning på kriterierne.
 3. ny skoleleder ansat – Allan Thomsen.
  5.Gitte er faldet godt til i Trinbrættet. Der er p.t. 40 børn fordelt på årgange: Uglerne 2013
  – 7 børn, Sommerfugle 2014/13 – 16 børn, Larverne 2015/16 – 17 børn. I larvegruppen
  modtager vi yderligere 2 børn inden sommerferien.
 4. Næste møde d. 30. april 2019 kl. 17-19.
  Kommende punkter:
  Næste gang:
   Arbejdsdagen
   Sommerfesten.