Referat af Regnbuens Forældrerådsmøde 13/3-2019

Indkaldte: Tove (Leder af Regnbuen),Anne Mette (Victorias mor), Jane (Fie H.’s mor), Jeannette (Milles mor), Martin (Jes´ far), Kristian (Anna Bell og Antons far), Nataliia (Leos mor), Hanne (Ella & Mies mor) – bestyrelsesmedlem.

Fraværende: Nataliia og Jeanette.
Referent: Jane

1. Orientering fra Regnbuen ved Tove

Tove fortæller, at børnetallet pt. er 39, der er ca. 10 børn, der skal i skole til sommer.

Prognosen ser pt. således ud:

 • Årgang 2013: 14 børn
 • Årgang 2014: 7 børn
 • Årgang 2015: 7 børn
 • Årgang 2016: 13 børn
 • Årgang 2017: 8 børn

Børnene har fået faste grupperum, og selvom børnene reagerer forskelligt på det, giver det generelt en større ro.

Nuy er i arbejdspraktik i børnehaven i 4 uger.

Der er forårsfest d. 9. maj og arbejdsdag d. 24. maj.

D. 22. maj er der foredrag i Trinbrættet.

Tove laver en plan for, hvad der skal laves til arbejdsdagen, og forældrerådet mødes d. 15. maj for at lave den sidste planlægning.

2. Orientering fra Fælles bestyrelsen ved Hanne

Der er ansat en ny skoleleder, Allan Thomsen. Det var et enigt ansættelsesudvalg, og Hanne er sikker på, at det bliver godt.

I Fælles bestyrelsen arbejdes der meget på, hvordan der kommunikeres bedst ud til forældre. Der arbejdes på, at der skal laves et skriv/et nyhedsbrev indimellem.

I Trinbrættet i Sig bliver der pt. afprøvet nogle maddage via frugtordningen, hvor maden leveres fra køkkenet på Tistrup Skole. Der høstes erfaringer herfra, inden der tages stilling til et eventuelt lignende forsøg i Regnbuen.

3. Forældreråd

 • Hvor længe er man valgt af gangen?

Halvdelen af forældrerådet er på valg hvert år.

 • Hvornår er der valg til Forældrerådet?

Der afholdes valg til forældrerådet til sommerfesten.

4. Forældrekaffe

– Hvordan gik det i Januar?

Det gik rigtig godt, der var god opbakning.

– Planlægning af kommende forældrekaffe fredag d. 29/3-19 kl. 14.00.

Anne Mette, Nathaliia og Martin eller Kristian står for forældrekaffen i marts. Der vil blive indkøbt kage/frugt for frugtordningens penge.

– Hvem og hvornår gives besked på Tabulex?

Tove sender som sidst ud på Tabulex et par uger forinden.

5. Fødselsdagsfolder – godkendelse af forslag.

Med enkelte rettelser blev forslaget godkendt. Tove og Anne Mette samarbejder ift. hvordan den skal sendes ud.

6. Forældre arrangement afholdt af forældrerådet med underholdning ved børnene.

Personalet synes det er en god ide. Det kan afholdes en eftermiddag efter sommerferien (ikke fredag), hvor forældrerådet samtidig står for forældrekaffe. Personalet i Regnbuen sætter datoen.

7. Årskalender for forældrerådet – godkendelse af forslag.

Med få rettelser blev forslaget godkendt. Der er tale om et internt dokument til forældrerådet. Anne Mette sørger for at holde den opdateret.

8. Eventuelt

Ingen emner.

9. Ny dato for forældrerådsmøde: Onsdag d. 15. maj kl. 18.30 og onsdag d. 19. juni kl. 18.30

        – kommende punkter

 • Frugtordning skal fremadrettet være et fast punkt
 • Arbejdsdag
 • Maddage (efter sommerferien)
 • Torvedag – Skal forældrerådet gøre noget i det? Kom gerne med idéer til næste møde
 • Hvem er på valg? (Juni mødet)
 • Datoer for forældrekaffe og evt. turnus (Juni mødet)