Referat af Regnbuens Forældrerådsmøde 15/1-2019

Indkaldte: Tove (Leder af Regnbuen),Anne Mette (Victorias mor), Jane (Fie H.’s mor), Jeannette (Milles mor), Martin (Jes´ far), Kristian (Anna Bell og Antons far), Nataliia (Leos mor), Hanne (Ella & Mies mor) – bestyrelsesmedlem.

Fraværende: Martin
Referent: Jane

1. Orientering fra Regnbuen ved Tove             

Tove fortæller, at miniklubberne er gået i gang igen efter nytår. Der arbejdes nu med krop og bevægelse.

Pernille er ved at blive ’kørt ind’ i Regnbuen, og Katrine er tilbage på fuld tid.

Fastansatte: Tina, Katrine, Birthe, Anne, Pia og Pernille.

Personalebesætningen ser nu således ud:

  • Vuggestue: Katrine og nogle timer fra Tina og Charlotte.
  • Sommerfugle: Anne, Tina og Pernille
  • Tusindben: Birthe og Janni (Janni stopper 1. maj, når Pia er tilbage fra barsel)
  • Inklusionstimer til konkrete børn: Charlotte og Maria.

Fra uge 8 bliver Sommerfugle og Tusindben slået sammen, da der dannes en selvstændig gruppe for førskolebørnene. Børnene vil blive delt ind i små grupper i gruppetiden fra ca. 9.30 – 12.00. Tove sender info ud herom på Tabulex, inden det går i gang.

Der er pt. 37 børn i Regnbuen, og antallet forventes at komme op på 43 børn inden sommer.

Tove er som udgangspunkt onsdag, torsdag og fredag i Regnbuen. Onsdag morgen er der dog ofte møde i Tistrup.

Der bliver lagt samtykkeerklæring ud til alle forældre ift. at der kan blive lagt fotos ud på Facebookgruppen.

2. Orientering fra fælles bestyrelsen ved Hanne

Der er lavet genopslag til stillingen som ny skoleleder for Trane Skole og Børneby, efter Ole er flyttet til Lykkesgårdskolen. Hanne er med i ansættelsesudvalget.

Ansøgningsfristen er d. 29. januar 2019.

I fælles bestyrelsen arbejdes der meget med at lave rammer for fremtidig gældende principper – overordnet for Trane Skole og Børneby.

Der er lavet en ny hjemmeside for Trane Skole og Børneby: http://traneskoleogbørneby.dk/

Hanne og Mia fra Trinbrættet er i gang med at kigge på muligheden for at få lavet en madordning.

3. Forældrekaffe

– Hvordan gik det i november?

Der var ikke så stor opbakning i november måned. Men det var dejligt, med dem, der kom.

For de forældre der kom, blev oplevelsen lidt, at de sad for spredt.

Tove fortæller, at det også betyder rigtig meget for børnene, at de ser forældrene ’kigge ind’ i deres børnehave på den måde.

Der blev brugt lang tid på at varme æbleskiver osv., så næste gang er det bedre med en kage og småkager.

– Planlægning af kommende forældrekaffe fredag d. 25/1-19 kl. 14.00.

Formålet er at skabe samtale mellem forældre, hvorfor vi næste gang skal sætte 1 langt bord op i stedet.

Anne Mette bager kage. Kristian og Jane forbereder fra kl. 13.30 og rydder op, når det slutter kl. 16.00. Nathaliia kommer, hvis hun er frisk efter operation.

– Hvem og hvornår gives besked på Tabulex?

Anne Mette sætter et print op under Tabulex skærmen.

Sidst drøftede vi muligheden for et forældre arrangement afholdt af forældrerådet med underholdning ved børnene. Tove ville bringe forslaget ind i personalegruppen, det kan have nogle ressourcemæssige udfordringer/konsekvenser. Hvad er status?

Punktet udsættes til næste forældrerådsmøde

4. Fødselsdagsfolder                                                                     

Hanne, Anne-Mette og Jane sætter sig sammen og udarbejder et forslag til en folder, som drøftes på næste forældrerådsmøde.

5. Årskalender for forældrerådet

Der skal udarbejdes en årskalender fra august-august, som kan ligges på hjemmesiden. Anne-Mette laver et forslag, som drøftes på næste forældrerådsmøde

6. Eventuelt

Intet.

7. Ny dato for forældrerådsmøde

         – kommende punkter

Nyt forældrerådsmøde: Onsdag d. 13. marts kl. 18.45 – 20.00