Referat af Regnbuens Forældrerådsmøde 8/11-2018

Medlemmer:

Anne Mette (Victorias mor)

Jane(Fie H.`s mor)

Jeannette (Mille`s mor)

Martin (Jes`s far)

Kristian (Anna Bell og Anton`s far)

Nataliia (leo`s mor)

Hanne (Ella & Mie`s mor) – bestyrelsesmedlem

  1. Hvad er et Forældreråd  og har vi allerede nu, nogle ideer til hvad vi kunne tænker os af arrangementer eller andet.

        – drøftet hvad et Forældreråd er

        – arrangementer

                – sommerfesten og arbejdsdag bevares,

                – nye tiltag:

                       – Forældrekaffe, hver andre måned, rullende/ første gang d. 23.                                                November 2018 kl. 14-16 med æbleskiver og kakao. (Vedtaget.)

                       – Drøftet muligheden for et forældre arrangement afholdt af forældrerådet,                          med underholdning ved børnene. (Tove bringer det ind i                                                   personalegruppen.)

 2. Tidspunkt for de kommende møder.

        – Tidspunkt: 18.30 – 20.00 rullende møde dag.

        – Jane er sekretær, står for dagsorden og referat

        – Referater ligges på Tabulex til de øvrige forældres orientering om arbejdet ind i                    forældrerådet.

3. Frugtordning

        – Anne Mette forsætter som kassere.

        – Anne Mette udarbejder en ny seddel til udlevering ved opstart i Regnbuen.

4. Orientering fra fælles bestyrelsen ved Hanne

        – fast punkt på dagsorden.

5. Orientering fra Regnbuen ved Tove

        – fast punkt på dagsorden.

6. Årskalender for forældrerådet

        – kommende punkt.

7. Evt.

Kommende punkter:

  • fødselsdag folder. – ligges på tabulex. Vi udarbejder en næste gang.