Lidt om dagligdagen

Dagen starter med morgenhygge og de børn der møder tidligt, har mulighed for at spise morgenmad.

Regnbuen tilbyder til morgenmad:

  • Mælk
  • Havregryn
  • Rugbrød
  • Ost og marmelade

Vi bestræber os på at give børnene en så harmonisk og rolig start på dagen som muligt.

Ca. kl. 8.00 går mariehønegruppen fra for sig selv i deres afdeling. I Mariehønegruppen vægter vi højt, at følge det enkelte barns naturlige rytme. Lege og aktiviteter tilrettelægges derfor udfra børnens rytme og behov i forhold til sovetider, spisetider mv. Det er vigtig for os at børnene oplever trygge, rolige og genkendelige rammer og struktur i Mariehøneafdelingen.

For de børn der ikke er i miniklub, er der lege og aktiviteter på tværs af alder og funktionsrum.

I løbet af formiddagen har de børn der bliver sultne mulighed for at spise en lille mad fra madpakken.

Ca. kl. 9.30 er der samling i de 2 børnehave basis grupper. I gruppetiden sættes der forskellige pædagogiske aktiviteter i gang, med udgangspunkt i det enkelt barn, fællesskabet samt de pædagogiske læreplaner.

Der spises madpakker i gruppetiden og børnene hjælper med at dække bord mv.

Vi arbejder med, fra intension til handling. Derfor er alle børn i løbet af ugen 2 gange i miniklub . Desuden er alle medarbejder uddannet i ICDP, som er en pædagogisk samspilsmetode pædagogerne inddrager i deres arbejde med børnene. Vi har en fast pædagog i huset der har fokus på motorikken, gennem hendes uddannelse som motorikvejleder. Desuden er sproget en vigtig faktor for relationen, derfor har vi også vores egen sprogpædagog tilknyttet alle børnene. Naturen er også et oplevelses og fordybelsesrum, som vi anvender hver uge, vis ture ud af huset.

Over middag har sovebørnene mulighed for en lille lur, mens vi andre er på legepladsen.

Mellem kl. 14.00-15.00 tilbydes der frugt.

Efter frugt leger børnene og der bliver sat forskellige tilbud/aktiviteter i gang, alt efter børnenes ønsker og behov.

Vi vægter børnenes medbestemmelse og at der er tid til fordybelse, nærvær og relationer. Vi har stor fokus på Børnenes trivsel, leg, læring og chancelighed, samt de udviklende læringsmiljøer der opstår eller skabes.
Vi arbejder derfor gennem hele dagen i mindre grupper. Udover gruppetiden og miniklubben etablere vi løbende mindre grupper på tværs af basisgrupperne. Vi tilbyder her forskellige læringsgrupper bl.a. sproggrupper, bevægelsesgrupper, lege og relationsgrupper mv.