Regnbuen og Trinbrættet er på Varde kommunes børnehave-intranet, Tabulex.

Tabulex erstatter manuelle protokolføring, beskedsedlerne og andre skriftlige informationer, som tidligere har været at finde som opslag i børnehaven. Det er derfor meget vigtigt, at I sørger for at gå ind og tjekke for beskeder, gerne dagligt.

For Jer forældre betyder det, at I på skærmen selv skal registrere at jeres barn er mødt i børnehaven, og at jeres barn er afhentet. Via Tabulex vil I også hjemme fra pc, tablet eller smartphone kunne finde informationer om fx arrangementer i børnehaven, dagbøger, læreplansbeskrivelser, telefonlister og personlige beskeder, ligesom I vil kunne melde ferie og andet fravær digitalt. Det er derfor meget vigtigt, at I fra Jeres barns første dag sørger for at få adgang til Tabulex samt at I tjekker dette dagligt for informationer.

For at komme på systemet og kunne logge ind i forældremodulet skal I indledningsvis gå ind på borneweb.dk og lave et Tabulex-login. Til dette skal I første gang bruge jeres NemID (Er der problemer med dette kan det skyldes, at jeres NemID skal opdateres; dette kan gøres via www.nemid.nu). Herefter bliver I guidet til jeres side, hvorfra I skal sørge for at udfylde jeres barns digitale stamkort med de aktuelle oplysninger. På jeres side kan I også selv afmærke, hvorvidt I vil have besked på mail, når der er nyt i Tabulex, eller fx bestille en sms, når jeres barn er afhentet. Dette kan gøres fra rubrikken ”Tjenester”
Vejledning til oprettelsen af Tabulex-login kan desuden findes på:

http://hypernet.dk/daginstitutionb%C3%B8rn/for%C3%A6ldre

 

Tabulex er et lukket system, forstået på den måde, at den information vi lægger ud, kun kan ses og læses af de forældre, som har børn i børnehaven og har adgang til systemet ved aflevering og afhentning. I den forbindelse skal det nævnes, at såfremt man som bruger af systemet kopierer eksempelvis billeder fra Tabulex, så er børnehaven ikke længere ansvarlig for distributionen af disse. Det er derimod den pågældende person, som har kopieret billedet. Persondataloven fastslår, at det er forbudt at offentliggøre billeder af andre personer uden samtykke, og at kopiering af opslag, selv på fx. en lukket Facebookprofil, betragtes som offentliggørelse.