Vision 2030 – Varde i et med naturen

I Regnbuen og Trinbrættet har vi fokus på Varde kommunes vision 2030 – Varde i et med naturen.

Naturen i tænkes derfor på forskellig vis i vores daglige pædagogiske praksis.

Vi veksler mellem at tage ud i naturen og at tage naturen med hjem i dagtilbuddene.

I praksis arbejdes der med natur og naturfænomener i forskellige læringsmiljøer, med forskellinger læringsmål indenfor følgende temaer:

  • Miljøbevidsthed
  • De skiftende årstider
  • Det naturlige kredsløb.
  • Dyr og planter
  • Glæden ved naturen

Læs mere om Varde Kommnues Vision 2030 på kommunens hjemmeside