Indskoling

Afd.ld. Helle Linhardt Sørensen.
Tlf. 28157529
Mail: heso@varde.dk
Ca 100 børn og 14 voksne

Indskoling (0. – 3. klasse)

Vi arbejder ud fra principperne i Uge Skema Revolutionen for at give den enkelte elev ansvar for egen læring, og for at skabe god tid til den enkelte elev. Dansk og matematik er på niveauhold.

Mellemtrin og overbygning

Souschef Birte Johannessen. Tlf. 23399555
Mail: bijo@varde.dk
Ca. 140 børn, med 70 i hver afdeling og 18 voksne.

Generelt forsøger vi at skabe et læringsmiljø, der har fokus på faglig progression, trivsel og en anderledes skoledag. Specifikt i de enkelte afdelinger er der fokus på:

Mellemtrinnet (4. – 6. klasse)

På mellemtrinnet vægtes det gode fællesskab, hvor vi sammen med forældre arbejder med nøgleord som respekt, plads til forskellighed og den gode konflikt.

Overbygningen (7. – 9. klasse)

I overbygningen vægtes en fælles kultur mellem eleverne, der modner dem til deres videre uddannelse. Der arbejdes på tværs af årgangene, når det giver mening. Eksempelvis sker det ved morgensamlinger, TOF (træning og fordybelse) og projektbånd.

Se skolens side her