Labyrinten

Specialundervisningstilbud
Lærkevej 12, 6862 Tistrup

Afd.ld. Marianne Burgdorf. Tlf. 28680593
Mail: mabu@varde.dk

Tlf. til afdelingerne: LA0-1: 21129680, LA2 -3: 23396275, LA4-5: 23398728, LA6-8: 23398892, LA9-10: 23410349

Ca 90 børn og 45 voksne

Labyrinten er Varde Kommunes specialundervisningstilbud for elever med specifikke vanskeligheder med adresse i Tistrup.
Børnene i Labyrinten modtager specialundervisning som henvender sig til børn med specifikke indlæringsvanskeligheder. Målgruppen omfatter børn med udviklingsforstyrrelser, sociale og følelesesmæssige forstyrrelser, som ikke behøver at være knyttet op på konkrete diagnoser og så har vi børn med konkrete diagnoser som eksempelvis ADHD eller autismespektrumforstyrrelser. For alle vores elever gælder, at de trives i strukturerede sammenhænge og med tæt voksenkontakt.
Labyrinten er en heldagsskole, hvilket vil sige vi har åbent fra 7.30 til 15.30 hver dag. Labyrinten modtager elever fra 0 til 10. klasse. Vi er en afdeling i udvikling, og vi arbejder hele tiden med børnenes trivsel og skabe de bedste rammer for hvert enkelt barn med de udfordringer barnet måtte have.