Dagtilbud Trinbrættet

Sig, Stationsvej 19, Sig, 6800 Varde
Tlf: 75264448
Daglig Leder: Tove Holm Andersen.
Tlf. 29449490
Mail: toha@varde.dk
Normeret til 40 børn. 6 – 8 voksne
Daginstitution for 3 – 6 årige.
Åbent: mandag til fredag 6.15 – 16.45
Trinbrættet er beliggende i Sig, det lille samfund 7 km fra Varde by. Vi ligger lige ved byens togforbindelse, der af navnet; Trinbrættet. Vi har en dejlig stor legeplads som omkredser huset. Legepladsen indbyder til mange små fordybelsesrum i det store legerum. Vi har udeværksted, en bålhytte og diverse legeredskaber og meget mere at byde på.
Lokalsamfundet har bl.a. et dejligt naturområde, som vi gerne benytter. Dette giver os mange naturoplevelser. I vores hus arbejder vi bl.a. med udgangspunkt i lærerplanerne og med barnet som medbestemmende faktor. Vi har 3 børnehavegrupper, med hver deres tilhørende grupperum.
Vi arbejder med den gode relation barn og barn/barn og voksen/ voksen og voksen imellem. Det er vigtigt for os, at alle føler sig velkommen i vores hus og at vi har et tillidsfuldt og nært samarbejde med forældrene omkring deres barn.
Vores kerneopgave: Det gode børneliv