Forældrerådet i Trinbrættet

Trinbrættet har et forældreråd, som løbende varetager forskellige opgaver, fx planlægning og afholdelse af forskellige arrangementer, frugtordning mm. Forældrerådet består af 4 til 8 medlemmer, som vælges for et år ad gangen. Medlemmernes navne findes på opslagstavle i gangen ved kontoret.

 

Medlemmer

Nanna Borum (Anker´s mor)

Majbritt Plauborg Nielsen (Mie´s mor)

Charlotte Honoré-Andersen (Lukas´s mor)

Sarah Gissel Nicolaisen (Jens Karl´s mor)

Simone Haugnes (Milian´s mor)

Maria Esposito Nielsen (Oskar N.´s mor)

Janne Tryk Christiansen (Wilma´s mor) – Frugtordning

Mia Linda Kjærgaard (Le & Kaya´s mor) – Bestyrelsesrepræsentant

 

Referater fra forældrerådets møder