Dagplejen

Dagplejerne er ofte på besøg i dagtilbud med dagpleje-børnene. Nogle gange leger de inde i huset sammen med børnehave-børnene og andre gange er de på vores legeplads.

Når et nyt barn skal starte i børnehaven, kommer barnet på besøg i børnehaven sammen med sin dagplejegruppe mindst en gang, hvor barnet deltager til gruppetid med sin nye børnegruppe. Desuden deltager vores gruppepædagog ved et overleveringsmøde hos dagplejen for, at sikre den bedste overgang fra dagpleje til dagtilbud.

 

Børneby – dagtilbud/SFO/Skole

Vi har hele året et meget udbygget samarbejde, hvilket betyder at dagtilbuddet bl.a. inviteres til forskellige arrangementer og har lov til at benytte både skolen og SFO’ens lokaler og uderum. Førskolegruppen får også besøg af både SFO personalet samt børnehaveklasselederen op imod skolestart.

 

Tværfagligt samarbejde.

Udover dette har vi samarbejde tværfagligt med relevante faggrupper, såsom ergoterapeut, tale- hørekonsulent, fysioterapeut og psykolog.