SFO Tranebo

Et lære- og værested med kompetente og nærværende voksne

dM-U3mIO

Værdigrundlag og mål

Vi vil være med til at udvikle børnenes intellektuelle, musiske, kreative, praktiske, personlige og sociale kompetencer. Vi vil også, at alle børnene får mulighed for at lære at leve livet, så de bløde værdier fylder meget hos os!

Vi vil give børnene tryghed og omsorg, sociale spilleregler og mulighed for lege.

Børnene skal være en del af det store fællesskab, og en del af mange små fællesskaber.
Alle børn skal have mindst en god ven.
Hvert enkelt barn er unikt, og forskelligheder er en styrke.

Børnene skal lære, at alene kan man meget og sammen kan vi rigtig meget.
Vi taler ordentligt til hinanden, og voksne skal undgå at skælde ud. De voksne skal være tydelige, respektfulde og værdisættende. Børnene skal vide, at de voksne griber ind, hvis det er nødvendigt.

Børnene skal mødes af anerkendende og nærværende voksne. Det giver tryghed og er grobund for udvikling.
Vi skal tilbyde en bred vifte af aktiviteter, der pirrer nysgerrigheden og udfordrer.
Vi skal sørge for, at alle børn bevæger sig og har det godt med deres krop.

Vi skal alle føle ansvar og ejerskab i forhold til vores hus, og hvad der foregår der. Det opnår vi bedst ved at inddrage børn, forældre og personale, derved gives medbestemmelse og medansvar.

Aktiviteter
Vi lægger vægt på, at vi har børnene i deres fritid, og derfor giver vi børnene mulighed for at lege, slappe af og holde fri. De vil gerne være sammen med deres kammerater og opbygge venskaber, hvilket vi sætter meget højt.

Vi voksne tilbyder aktiviteter, der oftest tager afsæt i børnenes egne ønsker og interesser. Det er kun fantasien, der sætter grænser for tilbuddene. Vi voksne har tid, når der er brug for en snak eller en hjælpende hånd.

SFO’ens åbningstider

SFO’en har åben hele dage på skolefridage.

Det er muligt at vælge morgenmodul, eftermiddagsmodul eller heldagsmodul.

Åbningstider

Man - Tor

kl. 06:15-08:00 samt fra skoletidsophør til kl. 16:30

Fredag

kl. 06:15-08:00 samt fra skoletidsophør til kl. 16:15

Faste lukkedage:

Uge 29 og 30 (dog er der mulighed for nødpasning andet sted i kommunen) - dagen efter Kr. Himmelfartsdag - de 3 dage før påske - mellem jul og nytår (incl. d. 24.12 og 01.01.) - Grundlovsdag lukker SFO'en kl. 12.00.

Vil du høre mere?

Finder du ikke de oplysninger du søger så er du meget velkommen til at kontakte os enten på mail eller telefon. Vi glæder os til at høre fra dig.