Fællesbestyrelsen på Trane Skole & Børneby

GP84jDZP

Fællesbestyrelsens vedtagne principper

Princip for Forældresamarbejdet

Klik på linket for at se en pdf. udgave af: Princip for Forældresamarbejdet

Princip for Trane Skole & Børnebys arbejde med børnenes udvikling i organisationen

Princip for Trane Skole & Børnebys SFO'er

Klik på linket for at se en pdf. udgave af: Princip for Trane Skole & Børnebys SFO'er

Princip for Dagtilbuds budgetramme under Trane Skole & Børneby

Klik på linket for at se en pdf. udgave af: Princip for dagtilbuds budgetramme under Trane Skole & Børneby

Princip for Arbejdsfordelingen blandt personalet i Trane Skole & Børneby

Princip for Undervisningens organisering

Klik på linket for at se pdf. udgave af: Princip for Undervisningens organisering

Princip for Tilsyn med eleverne

Klik på linket for at se en pdf. udgave af: Princip for Tilsyn med eleverne

Princip for Fællesarrangementer for elever i skoletiden, lejrskoleophold og udsendelse i praktik mv.

Princip for Opfyldelse af undervisningspligten gennem deltagelse i musikskole og eliteidræt

Princip for Digital dannelse

Klik på linket for at se en pdf. version af: Princip for Digital dannelse.pdf

Princip for Sundhed og Trivsel

Klik på linket for at se en pdf. udgave af: Princip for Sundhed og Trivsel.pdf

Princip for Trafiksikkerheden

Klik på linket for at se en pdf. udgave af: Princip for Trafiksikkerheden.pdf

Skolebestyrelsen

Charlotte Bagger – char0321@vkskole.dk

Medarbejderrepræsentant, afd. Tistrup

Anders Toft – familientoft@mail.dk

Bestyrelsesmedlem - suppleant fra afd. Horne

Dana Levsen – danalevsen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant fra dagtilbuddet Regnbuen i Horne

Katarina Johnsen – kljohnsen1986@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant fra dagtilbuddet Trinbrættet i Sig

Jeanett Ezerman – jeanettogklaus@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem - suppleant fra afd. Horne

Anne Mette Bøttcher – annemetteje@gmail.com

Bestyrelsesmedlem - suppleant fra afd. Horne

Julie Karlsen – 3036848@ucsyd.dk

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant fra skolen i Thorstrup

Line Hylander Prinds – linemads91@gmail.com

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant fra skolen i Tistrup

Jan Wittrup – janw@varde.dk

Skoleleder - Trane Skole og Børneby

Andreas Balling Nielsen – abn@ballingejendomme.dk

Bestyrelsesformand

Hanne Bach Burkarl – hannebachk@gmail.com

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant fra skolen i Horne

Johanne L Cour – johannelacour@gmail.com

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant fra skolen i Horne

Mia Linda Kjærgaard – mialinda8@gmail.com

Bestyrelsesmedlem - forældrerepræsentant fra skolen i Thorstrup

Inge Ladekjær – inge1004@vkskoler.dk

Medarbejderrepræsentant, afd. Thorstrup

Christel Hebsgaard Skaarup – chri8010@vkskoler.dk

Medarbejderrepræsentant, afd. Horne

Birthe Lykke Kristensen – blkr@varde.dk

Medarbejderrepræsentant i Regnbuen - (TR)

Referater

Dagsorden og referater

Referaterne fra Fællesbestyrelsens møder kan læses under referatarkivet

4EGobncg (1)

Vil du høre mere?

_geHAtVw