Resultater og vurderinger

Her finder du diverse information om skolen og børnebyen samt et indskrivningslink. På uvm.dk kan der læses mere om skolens resultater.

2ZptFksa

Sundhed

Glade og sunde børn
lærer bedst

Hvert år gennemføres en trivselsmåling blandt eleverne. Når klasserne har gennemført trivselsmålingen får klassetemaet klassens rapport. Ud fra denne laves en handleplan med udvalgte fokuspunkter, som vi arbejder med. Handleplanens fokuspunkter præsenteres for forældrene på et forældremøde. Se resultater fra trivselsmålingen i henholdsvis Tistrup, Horne og Thorstrup.

o4CyXLoh

undervisningsmiljø

Skolens undervisningsmiljø

Mindst hvert tredje år skal skolerne lave og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering, der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Det står i undervisningsmiljøloven (retsinformation.dk).

Undervisningsmiljøvurderingen skal beskrive skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer. Hvis der er problemer med undervisningsmiljøet, skal skolen lave en handlingsplan for, hvordan de løses.

Elementary school pupils running outside

Undersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres hver 3 år. Seneste kommunale tilfredshedsundersøgelse er fra 2017.

Hele tilfredshedsundersøgelserne fra Tistrup, Horne og Thorstrup kan læses her.

iLxjd6sA

Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalerne afholdes med skoleledelserne, repræsentanter fra skolebestyrelser samt skolechefen og direktøren for Børn, Læring og Job.

På baggrund af skoleudviklingssamtalerne revideres skolens skoleudviklingsplan.

O2jJmBiA

Vil du høre mere?

hbCEkSPX