Trane Skole & Børneby består af 3 skoler og 2 dagtilbud. Samhørighed og læring

Vi skaber de bedst mulige rammer for læring, udvikling og dannelse. Hos os bliver du set og mødt – lige som du ér og vi VIL DIG

Flere matrikler - fælles tilgang til læring og trivsel

Enhederne er forskellige, men vi arbejder efter de samme værdier og visioner

Vi er flere vores skellige enheder, men har fælles fokus på læring og trivsel. Til dagligt arbejder alle hårdt på at skabe og udvikle de bedst mulige rammer for børnenes udvikling og trivsel, så de lærer mest muligt.

jBNCzlLu

Fælles værdivision 2020 - 2025

Vi vil det samme!

På Trane Skole & Børneby arbejder vi på alle matrikler efter en overordnet organisatorisk værdivision frem mod 2025, der skal forstås som et ønskeligt fremtidsscenarie vi ønsker at realisere. Til dette arbejde anvender vi en model der hedder ”Kompetencebroen”.

Værdivisionen vi i hele organisationen har udarbejdet og formuleret lyder således:

j-RQ3rVk

Trivsel

Mobning er børnenes problem - men de voksnes ansvar

Antimobbestrategien skal sikre, at alle medarbejdere på skolen har en fælles retning, når de skal beskytte børn mod mobning samt en handleplan for, hvordan vi agerer, hvis vi opdager mobning. Antimobbestrategien omfatter ligeledes en strategi mod digital mobning. Du kan orientere dig i Trane Skole & Børnebys antimobbestrategi her

CUtvORRw

Ordblindeindsats

Et godt skoleliv trods læsevanskeligheder

Gennem skolens testsystem på de forskellige klassetrin samt viden fra dagligdagen, tages der stilling til, om der er behov for yderligere individuel udredning af barnet. Efter en eventuel udredning samles klasseteamet, læsevejlederen, forældrene og laver aftaler omkring tiltag og indsatser for eleven i henhold til skolens handleplan for ordblindhed.

_geHAtVw